Automatyczna konwersja wielu plików do UTF-8

Super program do automatycznej konwersji wielu plików na format kodowania UTF-8 nazywa się UTFCast. Wersja express w zupełności wystarczy do domowych zastosowań. Jest za darmo.

c# jak Ruby

Tak jak w Ruby możemy dopisywać metody wywoływane na danych obiektach, bez potrzeby dodawania ich w liście argumentów np.
Mamy tablicę :

a = [1, 'hi', 3.14, 1, 2, [4, 5]] # mamy tablicę
puts a.reverse # i ją odwracamy

Tak samo w C# od wersji 3.5 możemy dodawać tzw. Extension Methods
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383977.aspx
Wychodzi prawie na to samo. Fajnie.

Szybkie buildowanie asp.net c#

Buildowanie projektu w Visual Studio, czyli jak z ok. 50 sekund zmniejszyłem czas do ok. 5 sekund.
1. Zidentyfikowałem w jakim projekcie pracuję.
2. W Solution Explorer – prawym na projekcie i sprawdziłem z jakimi innymi projektami jest powiązany dany projekt. W tym celu kliknąłem prawym na projekcie i wybrałem opcję Project Dependencies….
3. Zapamiętałem zaptaszkowane projekty.
4. Potem zbudowałem sobie Batch Builda. W tym celu kliknąłem prawym na Solucji i wybrałem Batch Build …
5. Teraz zaptaszkowałem wszystkie zapamiętane projekty w konfiguracji Debug. Tuż obok są guziki Build, Rebuild, Clean. Takie wybiórcze buildy są kilka razy szybsze niż build po całym Solution.
6. Ustawiłem sobie skróta do batchbuilda w Options -> Environment -> Keyboard. (jeszcze szybciej)
7. Od teraz mam mniej czasu na patrzenie w sufit
Oczywiście to ma sens, gdy pracujemy tylko w jednym miejscu dłuższy czas. W przypadku jakiegoś F……pu, bądź zmian w wielu miejscach konieczny jest build na całym solutionie.