c# jak Ruby

Tak jak w Ruby możemy dopisywać metody wywoływane na danych obiektach, bez potrzeby dodawania ich w liście argumentów np.
Mamy tablicę :

a = [1, 'hi', 3.14, 1, 2, [4, 5]] # mamy tablicę
puts a.reverse # i ją odwracamy

Tak samo w C# od wersji 3.5 możemy dodawać tzw. Extension Methods
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb383977.aspx
Wychodzi prawie na to samo. Fajnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz