Szybkie buildowanie asp.net c#

Buildowanie projektu w Visual Studio, czyli jak z ok. 50 sekund zmniejszyłem czas do ok. 5 sekund.
1. Zidentyfikowałem w jakim projekcie pracuję.
2. W Solution Explorer – prawym na projekcie i sprawdziłem z jakimi innymi projektami jest powiązany dany projekt. W tym celu kliknąłem prawym na projekcie i wybrałem opcję Project Dependencies….
3. Zapamiętałem zaptaszkowane projekty.
4. Potem zbudowałem sobie Batch Builda. W tym celu kliknąłem prawym na Solucji i wybrałem Batch Build …
5. Teraz zaptaszkowałem wszystkie zapamiętane projekty w konfiguracji Debug. Tuż obok są guziki Build, Rebuild, Clean. Takie wybiórcze buildy są kilka razy szybsze niż build po całym Solution.
6. Ustawiłem sobie skróta do batchbuilda w Options -> Environment -> Keyboard. (jeszcze szybciej)
7. Od teraz mam mniej czasu na patrzenie w sufit
Oczywiście to ma sens, gdy pracujemy tylko w jednym miejscu dłuższy czas. W przypadku jakiegoś F……pu, bądź zmian w wielu miejscach konieczny jest build na całym solutionie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz