Wyjątek odwołania do obiektu, który jest nullem. Przypomnienie

Wyjątek odwołania do obiektu, który jest nullem:

- W języku JAVA nazywa się NullPointerException,

- W języku C# nazywa się NullReferenceException.