Wstęp do wzorca Obserwator, wyjątki i kacze typowanie w Ruby

Tymczasem w projekcie... Na razie klient może sobie dodać swój numer telefonu do obiektu mediów. Chciałbym teraz, żeby każdy z klientów mógł zasubskrybować medium i w dalszej perspektywie medium mogło informować klientów o egzemplarzach swoich periodyków. Jak zawsze, gdy mamy fazę green procesu TDD piszemy test jednostkowy:

def test_if_media_have_subscibers_structure
 
  assert_not_nil @media.subscribers                                  
                                                     
end

Od razu jestem na czerwono:

...E                                                   
==========================================================================================================
Error: test_if_media_have_subscibers_structure(SubscriptionTests): NoMethodError: undefined method `subscr
ibers'

Wchodzę w fazę red procesu TDD i piszę kod produkcyjny. I tak w kółko. Test Driven Development jest dyscypliną. Nie musi być mądre to, co robię, ważne żeby przyniosło oczekiwany efekt. Porównując to do koksika ćwiczącego na siłowni - podnoszenie 1000 razy tego samego ciężaru, jako takie, jest głupie, nic nie wnoszące. Ale z punktu widzenia rozwoju mięśni - takie ciągłe, zdawałoby się nieefektywne działanie, w dłuższej perspektywie prowadzi do rozwoju bica i trica.

No więc, żeby ten test przechodził - napisałem następujący kod produkcyjny:

class Media                                                
                                                     
 attr_accessor :ads, :subscribers                                  
                                                     
 def initialize                                             
  @ads = Array.new                                           
  @subscribers = Array.new                                    
 end                                                   
                                                     
 def add_advertising telephone_number                                  
  @ads.push telephone_number                                      
 end                                                   
                                                     
end 

Szybkie uruchomienie rake wskazuje, że jestem w fazie green.

Started                                                  
....                                                   
                                                     
Finished in 0.000670749 seconds.                                     
4 tests, 8 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications---------------------
                                                     
100% passed

Zielono, więc piszę test, który sprawdza czy mogę dodać aktualnego klienta do listy subskrybentów w klasie mediów.


def test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list                           
                                                     
  it_people = ItPeople.new                                       
                                                     
  @media.add_to_subscibers it_people                                  
                                                     
 end 

Czerwono i do kodu produkcyjnego:

def add_to_subscribers client                                      
  @subscribers.push client                                       
end

Dooobra i zielono, ale chciałbym mieć w tej tablicy subscribers tylko takie obiekty, które implementują interfejs Publicable zawierający metodę Publish.

A więc najpierw test. Gdy do metody add_to_subscribers wpadnie coś, co nie implementuje Publicable poproszę o wyjątek:

def test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry            
                                                     
  assert_raises do                                           
   @media.add_to_subscribers 125                                    
  end                                                  
                                                     
 end

Blok assert_raises sprawdza, czy w danym bloku kodu - pomiędzy do i end poleciał wyjątek. Spodziewam się, że nie będzie można dodać liczby 125 do tej kolekcji.
I rzeczywiście poleciał wyjątek (inny), bo nie poleciał wyjątek (w kodzie produkcyjnym):

/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb
Loaded suite ./test/all_tests
Started
.....F
==========================================================================================================
Failure: <[]> exception expected but none was thrown.
test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry(SubscriptionTests)
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:37:in `test_if_there_an_exception_if_there_was
_no_publicable_implementation_on_entry'
   34: 
   35:  def test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry
   36: 
 => 37:        assert_raises do
   38:    @media.add_to_subscribers 125
   39:        end
   40:    end
==========================================================================================================
  

Jestem w fazie czerwonej, więc zawijam kiecę i lecę do kodu produkcyjnego:

def add_to_subscribers client                                      
 if client.instance_of? Publicable                                   
   @subscribers.push client                                      
 end                                               
end

Metoda .instance_of? {nazwa_klasy} sprawdza, czy dany obiekt jest danego typu. Ok, nadal mam error - tym razem kompilacji, bo nie ma takiego bytu jak Publicable. Tworzymy odpowiedni interfejs i importujemy go.

Ale zaraz zaraz Ruby podobno nie ma w sobie interfejsów!

Jak to?

Okazuje się, że rzeczywiście nie ma interfejsów w Ruby, ponieważ Ruby jest językiem dynamicznie typowanym. W Ruby rozpoznajemy typ obiektu nie na podstawie deklaracji typu, ale poprzez badanie metod na tym obiekcie. To tak zwane kacze typowanie. Nazwa ta pochodzi od powiedzenia, że "Jeżeli coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to musi to być kaczką". Hmmm, ciekawe.Ok, czyli moje sprawdzenie czy client jest obiektem pewnej klasy, zamieniam na sprawdzenie czy client ma konkretne metody. Dzieje się to przy użyciu:

.respond_to? :nazwa_metody

def add_to_subscribers client                                      
  if !client.respond_to? :publish                                    
   raise 'Argument should have publish method'                    
  end                                                  
                                                     
  @subscribers.push client                                       
                                                     
 end 

Czyli jeśli nie posiadasz metody publish to rzuć wyjątkiem.
Odpalam testy i okazuje się, że poprzedni test przestał działać:

Started                                                  
..E                                                    
==========================================================================================================
Error: test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list(SubscriptionTests): RuntimeError: Argument should h
ave publish method                                            
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:17:in `add_to_subscribers'                 
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:31:in `test_if_client_can_be_added_to_subscrib
ers_list'                                                 
   28:                                                 
   29:  def test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list                      
   30:                                                 
 => 31:        @media.add_to_subscribers @it_people                       
   32:                                                 
   33:    end                                            
   34:   

A to dlatego, że rzeczywiście klasa ItPeople nie ma metody publish. Jeszcze nie ma ;)


class ItPeople                                              
                                                     
 attr_accessor :telephone_number                                     
                                                     
 def publish                                               
 end                                                   
                                                     
end 

No i jestem na zielono. Jestem tym zaskoczony, że w języku dynamicznym tak mało mam do czynienia z konkretnymi typami. Wydaje mi się, że taki język jest wygodniejszy do testowania jednostkowego. A już, że wyjątek rzuciłem przy użyciu słówka kluczowego raise i opisowego stringa to jest bajka :)  Ciekawe czy dynamiczne typowanie doprowadzi mnie do jakiejś katastrofy, czy nadal będę mógł jechać na autopilocie testów jednostkowych, mając zawiązane oczy na konkretne typy.

Kommit do tego TU.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza