Koniec konkursu Daj Się Poznać 2017

Nadszedł 31 maja 2017, a więc koniec konkursu Daj Się Poznać 2017.
Jestem bardzo wdzięczny. Wdzięczny Społeczności konkursu i Maćkowi Aniserowiczowi. Społeczności za możliwość czytania fantastycznych wpisów. Za burzliwe dyskusje na Slacku o konkursie, programowaniu, czy polityce. Maćkowi za to, że zorganizował pierwszy i najlepszy konkurs dla bloggerów technologicznych w Polsce.

Wiele się nauczyłem przez ten czas od Was - uczestników DSP. Mój dev i blog skill poszybował dzięki Wam o kilka poziomów do góry. Życzę każdemu z Was, abyście prowadzili regularnie Wasze blogi przynajmniej do następnej edycji konkursu. Dzięki za wszystko. Do następnego.

Pozdrawiam
Michał KulińskiWzorzec Obserwator - otrzymywanie subskrybowanych informacji.

Po tym jak mogę dodawać obiekty do listy subskrybentów zabieram się za otrzymywanie wiadomości.

Poprzedni post tu.

Napisałem sobie krótki test w Ruby:
def test_receiving_information                                                                                                       
                                                                                                                       
  @client = Client.new                                                                                                           
  @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                                    
  @media.add_to_subscribers @client                                                                                                    
  #@media.broadcast                                                                                                            
  #assert_not_empty @client.ads                                                                                                      
                                                                                                                       
end
Na razie wykomentowałem dalsze akcji i puszczam rake:

coola@sv26 [/home/coola/dsp2017/xp-simulator]# rake                                                                                             
/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb                                                                                              
Loaded suite ./test/all_tests                                                                                                        
Started                                                                                                                   
......E                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
Error: test_receiving_information(SubscriptionTests): RuntimeError: Argument should have publish method                                                                   
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:17:in `add_to_subscribers'                                                                                   
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:47:in `test_receiving_information'                                                                        
   44:                                                                                                                   
   45:   @client = Client.new                                                                                                      
   46:   @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                               
 => 47:   @media.add_to_subscribers @client                                                                                                
   48:   #@media.broadcast                                                                                                        
   49:   #assert_not_empty @client.ads                                                                                                  
   50:                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Finished in 0.002118131 seconds.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tests, 9 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications                                                                            
85.7143% passed                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3304.80 tests/s, 4249.03 assertions/s                                                                                                    
rake aborted!                                                                                                                
Command failed with status (1): [/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_...]                                                                               
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/Rakefile:4:in `block in <top (required)>'                                                                                  
/home/coola/.gems/2.3/gems/rake-12.0.0/exe/rake:27:in `<top (required)>'                                                                                   
Tasks: TOP => default => test                                                                                                        
(See full trace by running task with --trace)                  


Okazuje się, że mój klient nie "implementuje" metody publish, potrzebnej dla obiektu Media do publikacji.

Dopisuję dwie linijki:

class Client                                                                                                                 
                                                                                                                       
 def publish                                                                                                                
 end 
                                                                                                                   
end 

Dla rake to wystarczy:

coola@sv26 [/home/coola/dsp2017/xp-simulator]# rake                                                                                             
/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb                                                                                              
Loaded suite ./test/all_tests                                                                                                        
Started                                                                                                                   
.......                                                                                                                   
                                                                                                                       
Finished in 0.00171854 seconds.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tests, 9 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications                                                                            
100% passed                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4073.22 tests/s, 5237.00 assertions/s        


Odkomentowuję następną linijkę:

def test_receiving_information                                                                                                       
                                                                                                                       
  @client = Client.new                                                                                                           
  @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                                    
  @media.add_to_subscribers @client                                                                                                    
  @media.broadcast                                                                                                             
  #assert_not_empty @client.ads                                                                                                      
                                                                                                                       
end 


Tutaj przede wszystkim nie ma metody broadcast i jej implementacji.

coola@sv26 [/home/coola/dsp2017/xp-simulator]# rake                                                                                             
/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb                                                                                              
Loaded suite ./test/all_tests                                                                                                        
Started                                                                                                                   
......E                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
Error: test_receiving_information(SubscriptionTests): NoMethodError: undefined method `broadcast' for #<Media:0x007f3f412768c0>                                                       
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:48:in `test_receiving_information'                                                                        
   45:   @client = Client.new                                                                                                      
   46:   @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                               
   47:   @media.add_to_subscribers @client                                                                                                
 => 48:   @media.broadcast                                                                                                        
   49:   #assert_not_empty @client.ads                                                                                                  
   50:                                                                                                                   
   51:  end                                                                                                                
=============================================================================================================================================================================================================================================
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Finished in 0.002872458 seconds.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tests, 9 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications                                                                            
85.7143% passed                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2436.94 tests/s, 3133.21 assertions/s                                                                                                    
rake aborted!                                                                                                                
Command failed with status (1): [/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_...]                                                                               
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/Rakefile:4:in `block in <top (required)>'                                                                                  
/home/coola/.gems/2.3/gems/rake-12.0.0/exe/rake:27:in `<top (required)>'                                                                                   
Tasks: TOP => default => test                                                                                                        
(See full trace by running task with --trace)     


Dodaję zmiany w klasie Media:

class Media                                                                                                                 
                                                                                                                       
 attr_accessor :ads, :subscribers                                                                                                      
                                                                                                                       
 def initialize                                                                                                               
  @ads = Array.new                                                                                                             
  @subscribers = Array.new                                                                                                         
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
 def add_advertising telephone_number                                                                                                    
  @ads.push telephone_number                                                                                                        
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
 def add_to_subscribers client                                                                                                       
  if !client.respond_to? :publish                                                                                                     
   raise 'Argument should have publish method'                                                                                              
  end                                                                                                                   
                                                                                                                       
  @subscribers.push client                                                                                                         
                                                                                                                       
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
 def broadcast                                                                                                               
  @subscribers.each { |subscriber| subscriber.publish @ads }                                                                                        
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
end 


Używam metody publish z atrybutem i rzeczywiście rake mówi, że w klasie Client nie ma atrybutu metody publish:

                                                                                             
Loaded suite ./test/all_tests                                                                                                        
Started                                                                                                                   
......E                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
Error: test_receiving_information(SubscriptionTests): ArgumentError: wrong number of arguments (given 1, expected 0)                                                             
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Client.rb:3:in `publish'                                                                                        
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:25:in `block in broadcast'                                                                                   
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:25:in `each'                                                                                          
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:25:in `broadcast'                                                                                       
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:48:in `test_receiving_information'                                                                        
   45:   @client = Client.new                                                                                                      
   46:   @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                               
   47:   @media.add_to_subscribers @client                                                                                                
 => 48:   @media.broadcast                                                                                                        
   49:   #assert_not_empty @client.ads                                                                                                  
   50:                                                                                                                   
   51:  end                                                                                                                
=============================================================================================================================================================================================================================================
                                                                                                                       
                                                                                                                       
Finished in 0.002341671 seconds.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tests, 9 assertions, 0 failures, 1 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications                                                                            
85.7143% passed                                                                                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2989.32 tests/s, 3843.41 assertions/s                                                                                                    
rake aborted!                                                                                                                
Command failed with status (1): [/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_...]                                                                               
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/Rakefile:4:in `block in <top (required)>'                                                                                  
/home/coola/.gems/2.3/gems/rake-12.0.0/exe/rake:27:in `<top (required)>'                                                                                   
Tasks: TOP => default => test                                                                                                        
(See full trace by running task with --trace)      

Dopisuję argument ads do klasy Client i jest OK.

Teraz odkomentowuję ostatnią linijkę testu:

def test_receiving_information                                                                                                       
                                                                                                                       
  @client = Client.new                                                                                                           
  @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                                    
  @media.add_to_subscribers @client                                                                                                    
  @media.broadcast                                                                                                             
  assert_not_empty @client.ads                                                                                                       
                                                                                                                       
 end 

Rake krzyczy, że nie ma zmiennej klasowej ads i jest ona pusta:

Started                                                                                                                   
......E                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
Error: test_receiving_information(SubscriptionTests): NoMethodError: undefined method `ads' for #<Client:0x007f1a96ef2420>                                                          
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:49:in `test_receiving_information'                                                                        
   46:   @media.add_advertising("5 55 555")                                                                                               
   47:   @media.add_to_subscribers @client                                                                                                
   48:   @media.broadcast                                                                                                        
 => 49:   assert_not_empty @client.ads                                                                                                  
   50:                                                                                                                   
   51:  end                                                                                                                
   52:                                                                                                                   
=============================================================================================================================================================================================================================================
             

Dodaję zmiany:

class Client                                                                                                                 
                                                                                                                       
 def publish ads                                                                                                              
                                                                                                                       
  @ads = ads                                                                                                                
                                                                                                                       
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
 def ads                                                                                                                  
  @ads                                                                                                                   
 end                                                                                                                    
                                                                                                                       
end

I teraz projekt przechodzi wszystkie testy :)


coola@sv26 [/home/coola/dsp2017/xp-simulator]# rake                                                                                             
/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb                                                                                              
Loaded suite ./test/all_tests                                                                                                        
Started                                                                                                                   
.......                                                                                                                   
                                                                                                                       
Finished in 0.001713314 seconds.                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 tests, 10 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications                                                                            
100% passed                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4085.65 tests/s, 5836.64 assertions/s 

Commit do tego tu.

To jest ostatni projektowy wpis w konkursie Daj się Poznać 2017. Dzięki Maćku i Społeczności :)

Wstęp do wzorca Obserwator, wyjątki i kacze typowanie w Ruby

Tymczasem w projekcie... Na razie klient może sobie dodać swój numer telefonu do obiektu mediów. Chciałbym teraz, żeby każdy z klientów mógł zasubskrybować medium i w dalszej perspektywie medium mogło informować klientów o egzemplarzach swoich periodyków. Jak zawsze, gdy mamy fazę green procesu TDD piszemy test jednostkowy:

def test_if_media_have_subscibers_structure
 
  assert_not_nil @media.subscribers                                  
                                                     
end

Od razu jestem na czerwono:

...E                                                   
==========================================================================================================
Error: test_if_media_have_subscibers_structure(SubscriptionTests): NoMethodError: undefined method `subscr
ibers'

Wchodzę w fazę red procesu TDD i piszę kod produkcyjny. I tak w kółko. Test Driven Development jest dyscypliną. Nie musi być mądre to, co robię, ważne żeby przyniosło oczekiwany efekt. Porównując to do koksika ćwiczącego na siłowni - podnoszenie 1000 razy tego samego ciężaru, jako takie, jest głupie, nic nie wnoszące. Ale z punktu widzenia rozwoju mięśni - takie ciągłe, zdawałoby się nieefektywne działanie, w dłuższej perspektywie prowadzi do rozwoju bica i trica.

No więc, żeby ten test przechodził - napisałem następujący kod produkcyjny:

class Media                                                
                                                     
 attr_accessor :ads, :subscribers                                  
                                                     
 def initialize                                             
  @ads = Array.new                                           
  @subscribers = Array.new                                    
 end                                                   
                                                     
 def add_advertising telephone_number                                  
  @ads.push telephone_number                                      
 end                                                   
                                                     
end 

Szybkie uruchomienie rake wskazuje, że jestem w fazie green.

Started                                                  
....                                                   
                                                     
Finished in 0.000670749 seconds.                                     
4 tests, 8 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications---------------------
                                                     
100% passed

Zielono, więc piszę test, który sprawdza czy mogę dodać aktualnego klienta do listy subskrybentów w klasie mediów.


def test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list                           
                                                     
  it_people = ItPeople.new                                       
                                                     
  @media.add_to_subscibers it_people                                  
                                                     
 end 

Czerwono i do kodu produkcyjnego:

def add_to_subscribers client                                      
  @subscribers.push client                                       
end

Dooobra i zielono, ale chciałbym mieć w tej tablicy subscribers tylko takie obiekty, które implementują interfejs Publicable zawierający metodę Publish.

A więc najpierw test. Gdy do metody add_to_subscribers wpadnie coś, co nie implementuje Publicable poproszę o wyjątek:

def test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry            
                                                     
  assert_raises do                                           
   @media.add_to_subscribers 125                                    
  end                                                  
                                                     
 end

Blok assert_raises sprawdza, czy w danym bloku kodu - pomiędzy do i end poleciał wyjątek. Spodziewam się, że nie będzie można dodać liczby 125 do tej kolekcji.
I rzeczywiście poleciał wyjątek (inny), bo nie poleciał wyjątek (w kodzie produkcyjnym):

/usr/share/ruby-2.3.1/bin/ruby ./test/all_tests.rb
Loaded suite ./test/all_tests
Started
.....F
==========================================================================================================
Failure: <[]> exception expected but none was thrown.
test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry(SubscriptionTests)
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:37:in `test_if_there_an_exception_if_there_was
_no_publicable_implementation_on_entry'
   34: 
   35:  def test_if_there_an_exception_if_there_was_no_publicable_implementation_on_entry
   36: 
 => 37:        assert_raises do
   38:    @media.add_to_subscribers 125
   39:        end
   40:    end
==========================================================================================================
  

Jestem w fazie czerwonej, więc zawijam kiecę i lecę do kodu produkcyjnego:

def add_to_subscribers client                                      
 if client.instance_of? Publicable                                   
   @subscribers.push client                                      
 end                                               
end

Metoda .instance_of? {nazwa_klasy} sprawdza, czy dany obiekt jest danego typu. Ok, nadal mam error - tym razem kompilacji, bo nie ma takiego bytu jak Publicable. Tworzymy odpowiedni interfejs i importujemy go.

Ale zaraz zaraz Ruby podobno nie ma w sobie interfejsów!

Jak to?

Okazuje się, że rzeczywiście nie ma interfejsów w Ruby, ponieważ Ruby jest językiem dynamicznie typowanym. W Ruby rozpoznajemy typ obiektu nie na podstawie deklaracji typu, ale poprzez badanie metod na tym obiekcie. To tak zwane kacze typowanie. Nazwa ta pochodzi od powiedzenia, że "Jeżeli coś chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to musi to być kaczką". Hmmm, ciekawe.Ok, czyli moje sprawdzenie czy client jest obiektem pewnej klasy, zamieniam na sprawdzenie czy client ma konkretne metody. Dzieje się to przy użyciu:

.respond_to? :nazwa_metody

def add_to_subscribers client                                      
  if !client.respond_to? :publish                                    
   raise 'Argument should have publish method'                    
  end                                                  
                                                     
  @subscribers.push client                                       
                                                     
 end 

Czyli jeśli nie posiadasz metody publish to rzuć wyjątkiem.
Odpalam testy i okazuje się, że poprzedni test przestał działać:

Started                                                  
..E                                                    
==========================================================================================================
Error: test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list(SubscriptionTests): RuntimeError: Argument should h
ave publish method                                            
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/src/Media.rb:17:in `add_to_subscribers'                 
/home/coola/dsp2017/xp-simulator/test/subscription_tests.rb:31:in `test_if_client_can_be_added_to_subscrib
ers_list'                                                 
   28:                                                 
   29:  def test_if_client_can_be_added_to_subscribers_list                      
   30:                                                 
 => 31:        @media.add_to_subscribers @it_people                       
   32:                                                 
   33:    end                                            
   34:   

A to dlatego, że rzeczywiście klasa ItPeople nie ma metody publish. Jeszcze nie ma ;)


class ItPeople                                              
                                                     
 attr_accessor :telephone_number                                     
                                                     
 def publish                                               
 end                                                   
                                                     
end 

No i jestem na zielono. Jestem tym zaskoczony, że w języku dynamicznym tak mało mam do czynienia z konkretnymi typami. Wydaje mi się, że taki język jest wygodniejszy do testowania jednostkowego. A już, że wyjątek rzuciłem przy użyciu słówka kluczowego raise i opisowego stringa to jest bajka :)  Ciekawe czy dynamiczne typowanie doprowadzi mnie do jakiejś katastrofy, czy nadal będę mógł jechać na autopilocie testów jednostkowych, mając zawiązane oczy na konkretne typy.

Kommit do tego TU.

Profesjonalny Programista

uncle bob label image

Kim jest profesjonalny programista?


Jedną z najważniejszych cech profesjonalnego programisty jest osobista odpowiedzialność.

Profesjonalni programiści biorą odpowiedzialność za swoją karierę, swoje szacowania, swoje zaplanowane zobowiązania, swoje błędy i za swój kunszt pracy. Profesjonalny programista nie zrzuca odpowiedzialności na innych.


Poniższy tekst jest kopią tłumaczenia Pawła Łukasika ze strony DevBlogi.pl. Oryginał wujka Boba tu:
Ostatnio chętnie czytana przez mnie w przeszłości stronka DevBlogi.pl podupada na technologicznym duchu, więc pozwoliłem sobie umieścić tu ten tekst, tak żeby nie zniknął.


 • Jeśli jesteś profesjonalistą znaczy to, że to Ty jesteś odpowiedzialny za swoją karierę. Jesteś odpowiedzialny za czytanie i uczenie się. Jesteś odpowiedzialny za bycie na bieżąco z branżą i technologią. Wielu programistów uważa, że doszkalanie to obowiązek ich pracodawców. To jest kompletna bzdura. Sądzisz, że lekarze zachowują się w ten sposób? Sądzisz, że prawnicy robią podobnie? Nie, sami szkolą się we własnym czasie i za własne pieniądze. Spędzają sporą ilość czasu po godzinach na czytaniu magazynów i orzeczeń sądów. Są na bieżąco. My także musimy tak robić. Związek pomiędzy Tobą a Twoim pracodawcą jest nakreślony w twoim kontrakcie. W skrócie: pracodawca obiecuje Ci płacić a Ty obiecujesz robić dobrą robotę.
 • Profesjonaliści biorą odpowiedzialność za kod, który piszą. Nie wypuszczają oprogramowania zanim nie upewnią się, że działa. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak możesz nazywać siebie profesjonalistą, jeśli masz zamiar oddać kod, którego nie jesteś pewny? Profesjonalni programiści oczekują, że QA nie znajdzie żadnych błędów, ponieważ nie wypuszczają kodu, zanim go dokładnie nie przetestują. Oczywiście QA znajdzie błędy, ponieważ nikt nie jest doskonały. Jednakże jako profesjonaliści powinniśmy stosować takie podejście, że nie dajemy QA okazji od znalezienia błędów.
 • Profesjonaliści są graczami drużynowymi. Biorą odpowiedzialność za wynik całego zespołu a nie tylko za swój. Pomagają sobie wzajemnie, uczą się od siebie a nawet zastępują się, kiedy zachodzi taka potrzeba. Jeśli jeden członek zespołu nie jest w stanie wykonać swojego zadania, drugi wchodzi na jego miejsce, wiedząc, że pewnego dnia on też będzie potrzebował pomocy.
 • Profesjonaliści nie tolerują długich list błędów. Długa lista błędów jest niedopuszczalna. Tysiące zgłoszeń w systemie do śledzenia błędów to tragedia. W rzeczy samej, w większości projektów sam fakt potrzeby systemu do śledzenia błędów jest oznaką niedbałości. Jedynie wielkie systemy powinny mieć listy błędów tak długie, aby był potrzebny system do zarządzania nimi.
 • Profesjonaliści nie robią bałaganu. Chlubią się swoją pracą. Tworzą czysty, dobrze ustrukturyzowany i łatwy do czytania kod. Używają ustalonych standardów i najlepszych praktyk. Nigdy, ale to nigdy się nie śpieszą. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze swojego ciała i obserwujesz lekarza przeprowadzającego na Tobie operację. Lekarz ma ostateczny termin. Musi skończyć, zanim płucoserce zniszczy zbyt wiele Twoich krwinek. Jak chciałbyś, aby się on zachowywał? Chciałbyś, aby działał podobnie jak typowy programista, śpiesząc się i robiąc bałagan? Chciałbyś, aby po wszystkim powiedział: “Wrócimy do tego i poprawimy to później”? Czy wolałbyś, aby trzymał się ściśle swojej dyscypliny, nie śpiesząc się, i aby był pewny, że jego podejście jest najlepsze w danej sytuacji. Wolisz bałagan czy porządek?

Profesjonaliści są odpowiedzialni. Biorą odpowiedzialność za swoją własną karierę. Biorą odpowiedzialność za to, że ich kod działa poprawnie. Biorą odpowiedzialność, za jakość swojej pracy. Nie porzucają swoich zasad w obliczu nadciągającego terminu projektu. W rzeczy samej, kiedy ciśnienie wzrasta, profesjonaliści jeszcze bardziej trzymają się zasad, o których wiedzą, że są dobre.
Kursy IT na Pluralsight. Dlaczego warto?


Bardzo sobie cenię kursy na Pluralsight. Mam wrażenie, że każdy kurs, który przeszedłem na tej platformie, w dużym stopniu podniósł moje zdolności. Wiem, dostęp do tej platformy nie jest tani, ale w mojej ocenie warty swojej ceny. To nie jest reklama, ale forma entuzjazmu jaki mam do tej formy samodoskonalenia. O to kilka punktów pokazujących ofertę tego serwisu i dlaczego warto skorzystać:
 1. Pluralsight to kursy z Javascript, C#, Java, Angular, Python, MySQL i wielu innych technologii i umiejętności.
 2. Kursy na Pluralsight w większości mają wyższą jakość niż te, które możemy znaleźć na przykład na YouTube. Są wyselekcjonowane, mają wysoką jakość dźwięku i obrazu. Często wgryzają się głęboko w dany problem daleko poza standardowe „Hello World” danej technologii.
 3. Twórcy Pluralsight to często osoby znane ze świata IT i konferencji branżowych, jak:
  1. Scott Hanselman, Microsoft
  2. John Somnez, SimpleProgrammer.com
  3. John Skeet, Google
 4. Pluralsight udostępnia funkcjonalność ścieżek – paths. Na przykład „ścieżka C#”, „ścieżka JavaScript”. Najpierw sprawdza przez testy, jak sobie radzisz w danej technologii, a potem proponuje kursy w danej technologii. Cały czas trackuje postępy w formie wykresów.
 5. Pluralsight to także dostęp do serwisu CodeSchool (od 2014) umożliwiającego naukę kodowania bezpośrednio w przeglądarce, bez instalowania niezbędnych środowisk programistycznych.
  1. CodeSchool dostarcza kursy w atrakcyjnej wizualnie formie. Każdy kurs wyróżnia się specyficzną czołówką, motywem przewodnim np. (Rails for Zombies)
  2.  Po każdym filmie szkoleniowym uczestnik ma okazję zmagać się z serią zadań, które sprawdzają opanowanie materiału
  3. CodeSchool dostarcza bogatą bazę Screencastów, na których autorzy kursów kodują na żywo.
 6.  Kursy Pluralsight to nie tylko kursy:
  1. dla programistów:
   1. Web Development, Mobile Development, JavaScript, C#, Python, Node.js, C++, Ruby on Rails, Java, React
  2. Ale także dla DevOpsów:
   1. IT Certifications, Security, Database Administration, Virtualization, IT Networking, Servers, Microsoft Office, Windows Server, Microsoft Windows OS, Linux, Cloud Computing, Docker
  3. Czy grafików komputerów i twórców interaktywnych:
   1.  Game Design, Game Art, Game Programming, 3D Design, VFX, Graphic Design, Photoshop, Web Design
 7. Kursy Pluralsight możesz oglądać w przeglądarce, na smartfonach, na smart TV z dostępem do Internetu, czy w aplikacji Windows offline bez dostepu do Internetu po wcześniejszym ściągnięciu kursu.
 8.  Jeżeli męczysz się z jakimś problemem za dodatkową dopłatą (około 1$/minutę) Pluralsight dostarcza możliwość zdzwonienia się 1 na 1 z ekspertem z danej dziedziny.
Dla niezdecydowanych lub mniej zasobnych w gotówkę, chętnych do samokształcenia, podaję link do alternatywnych platform:

Gdzie jest majster?

uncle bob label image Majster na budowie to człowiek odpowiedzialny za to, że wszyscy pracownicy robią to, co powinni. On jest tym człowiekiem z miarką, który kręci się dookoła i upewnia się, że wszystkie ściany są ustawione odpowiednio. On jest tym człowiekiem, który sprawdza wszystkie rozpórki, spoiny i belki, aby upewnić się, że są zmontowane odpowiednio i nie mają żadnych znaczących uszkodzeń. On jest tym człowiekiem, który liczy wkręty w podłodze, aby upewnić się, że podłoga nie będzie skrzypieć, jeżeli będziesz po niej chodzić. On jest tym człowiekiem -- człowiekiem, który bierze na siebie odpowiedzialność -- człowiekiem, który upewnia się, że wszystko jest robione właściwie.

Poniższy tekst jest luźnym tłumaczeniem wpisu bloga Roberta Cecila "Wujka Boba" Martina ze strony:
https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2014/02/21/WhereIsTheForeman.html
Proszę o komentarze, jeżeli ta luźność jest zbyt daleko posunięta.


Gdzie jest majster naszych projektów budowy oprogramowania? Gdzie jest człowiek, który upewnia się, że wszystkie testy zostały napisane? Gdzie jest człowiek, który upewnia się, że wszystkie wyjątki zostały obsłużone. Gdzie jest człowiek, który upewnia się, że błędy są sprawdzone i obiekty nie są nullami i zmienne są bezpieczne dla wielu wątków. Gdzie jest człowiek, który upewnia się, że programiści wystarczająco programują w parach, wystarczająco rozmawiają ze sobą, wystarczająco planują? Gdzie jest człowiek, który sprawia, że podłogi nie skrzypią?

Bez dobrego majstra budowa pogrążyłaby się w chaosie. Ściany nie schodziłyby się. Drzwi wisiałyby krzywo. Zimna woda wypływałaby z gorącego kurka, a gorąca woda z zimnego. Bez dobrego majstra podłoga i dach przeciekałyby i z kominka dymiłoby do salonu. Bez dobrego majstra budowa skończyłaby się dużo po czasie, daleko poza budżetem i w nędznej jakości.

Bez majstra podłogi skrzypiałyby.Co robiłby majster na projekcie budowy oprogramowania? Robiłby to samo, co na budowie.  Upewniałby się, że wszystko zostało zrobione, zrobione dobrze i zrobione na czas. Byłby jedynym z prawami do kommitów. Wszyscy inni wysyłaliby mu pull requesty. On przeglądałby każdy request po kolei i odrzucałby te które nie miałyby odpowiedniego pokrycia testami albo miałyby burdel w kodzie, albo złe nazwy zmiennych, albo funkcje byłyby za długie. On odrzucały te, które w jego mniemaniu nie spełniają poziomu jakości żądanego dla tego projektu.

Mogę sobie wyobrazić, że wielu programistów odrzuca pomysł, że ktoś inny ma władzę oceny ich kodu i odrzucania ich kommitów. No bo przecież, jak można dostarczyć na czas całą tę funkcjonalność, jeżeli kod ma być jeszcze czysto napisany? Jak możesz dotrzymać harmonogramu, jeżeli musisz jeszcze napisać te wszystkie testy? Mam na myśli to, że jeżeli będzie człowiek, który w rzeczywistości będzie patrzył na kod, nie będzie możliwości postawienie siebie w dobrym świetle, mówiąc, że kod jest skończony, jeżeli w rzeczywistości nie będzie. To byłoby okropne.

Okropne czy nie, tak właśnie robi większość branż. Jeżeli chcesz mieć robotę zrobioną, zrobioną dobrze i zrobioną na czas to potrzebujesz majstra.  I ten majster musi być technicznie wnikliwy, aby móc sprawdzić pracę, wszystkich pracowników. On musi mieć prawo do odrzucania każdej pracy, którą uważa za poniżej standardów. I on także musi mieć władzę, aby móc powiedzieć "Nie" nierealnym żądaniom klientów i menedżerów.

Gdzie jest majster naszych projektów informatycznych? Gdzie jest człowiek z jedynymi prawami do kommitów? Gdzie jest człowiek, który upewnia się, że wszystkie testy są napisane i wszystkie warstwy abstrakcji są rozdzielone i wszystkie zależności są odwrócone?


Dlaczego nie mamy takiego człowieka?

Czy można się jeszcze dziwić, że nasze podłogi skrzypią?
Powyższy tekst jest luźnym tłumaczeniem wpisu bloga Roberta Cecila "Wujka Boba" Martina ze strony:
https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2014/02/21/WhereIsTheForeman.html
Proszę o komentarze, jeżeli ta luźność jest zbyt daleko posunięta.